Privacy Policy

Algemeen

Door gebruik te maken van onze diensten verstrekt u bepaalde persoonsgegevens aan ons. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons zijn verstrekt om te verwerken. Uw privacy is van groot belang voor ons. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 februari 2022.

Bestellingen

Voor het verwerken van bestellingen gebruiken wij de volgende gegevens:
• Naam en adres
• Telefoon nummer
• Factuur adres
• E-mailadres
• Betalingsdetails

Nieuwsbrief

We hebben een nieuwsbrief om geïnteresseerden te informeren over onze producten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Elke nieuwsbrief bevat een link om u af te melden voor onze nieuwsbrief.

Registratie

Voor bepaalde functies van onze diensten moet u zich mogelijk vooraf registreren. Na uw aanmelding bewaren wij uw gebruikersnaam en de door u verstrekte persoonsgegevens zodat u deze niet bij elk bezoek aan onze website opnieuw hoeft in te vullen, om contact met u op te nemen in verband met de uitvoering van de overeenkomst, facturatie en betaling, en om een overzicht geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten of indien dit wettelijk verplicht is. Bij een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Om u te registreren op onze website hebben we de volgende gegevens nodig:
• naam en adres
• e-mailadres

Cookies

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, kunnen wij cookies gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die kunnen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie op uw harde schijf heeft geplaatst. Cookies worden gebruikt om uw voorkeuren en instellingen op te slaan, lees er alles over op onze cookies pagina.

Google Analytics

Om analyses samen te stellen, zoals hoe vaak gebruikers onze website bezoeken en welke pagina’s ze daarbij bezoeken, gebruiken we Google Analytics. Google Analytics verzamelt het IP-adres dat aan u is toegewezen op de datum dat u de website bezoekt. We gebruiken de informatie die we krijgen van Google Analytics alleen om de technische prestaties van onze website te onderhouden en te verbeteren. We combineren de door het gebruik van Google Analytics verzamelde informatie niet met persoonlijk identificeerbare informatie.

Sociale media knoppen

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons worden door de aanbieders van deze diensten gebruikt om uw persoonsgegevens te verzamelen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige en zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Veiligheid

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te verminderen. Wel houden we statistieken bij op onze website, waardoor we toegang hebben tot individuele gegevens. We hebben echter alleen toegang tot individuele gegevens voor zover dit nodig is voor de doeleinden die in deze verklaring worden uiteengezet.

Uw rechten

Recht op toegang:
U hebt te allen tijde het recht om op te vragen welke persoonlijke informatie wij van u hebben. Neem contact met ons op via e-mail om u uw persoonlijke gegevens te verstrekken.

Recht op overdraagbaarheid:
U heeft het recht om te verzoeken om overdracht van de persoonsgegevens die wij van u bezitten aan een andere partij van uw keuze.

Recht op rectificatie:
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u bezitten te wijzigen of aan te vullen. Dit kunt u zelf doen door in te loggen en de persoonsgegevens die wij van u hebben te wijzigen.

Recht op wissen:
U hebt te allen tijde het recht om alle door ons verwerkte persoonsgegevens te wissen, behalve in de volgende situaties:
– je hebt een lopende zaak met de klantenservice
– je hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
– u heeft een openstaande schuld bij ons, ongeacht de betaalwijze
– als u vermoedt of misbruik heeft gemaakt van onze diensten in de afgelopen vier jaar
– als u een aankoop heeft gedaan, bewaren we de benodigde persoonlijke gegevens in verband met uw transactie voor boekhoudregels

Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van gerechtvaardigd belang:
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang. We zullen de persoonlijke gegevens niet blijven verwerken tenzij we een legitieme grond voor het proces kunnen aantonen die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of vanwege juridische claims.

Uw recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, inclusief profileringsanalyses die we maken voor direct marketingdoeleinden.

U kunt zich afmelden voor direct marketing door u af te melden via de link in de footer van elke e-mail.