Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van deze webwinkel, elke bestelling die via deze webwinkel wordt geplaatst en alle overeenkomsten tussen ons en u die via deze webwinkel zijn gesloten. Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door. Door gebruik te maken van deze webwinkel, accepteert u gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Niets in deze Algemene voorwaarden zal u ervan weerhouden uw wettelijke rechten uit te oefenen onder de toepasselijke (plaatselijke) wetgeving.

We kunnen deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken, dus kom regelmatig terug om er zeker van te zijn dat u de meest recente versie heeft en/of kent.

1. Hoe plaats ik een bestelling?

1.1 Om een ​​bestelling te plaatsen, moet u het in de webwinkel aangegeven winkelproces volgen. U ontvangt dan een e-mail van ons waarin wordt bevestigd dat we uw bestelling hebben ontvangen (”Bevestiging van ontvangst”).

1.2 Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door ons. We zullen deze acceptatie bevestigen door u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat het product is verzonden (“Orderbevestiging”). De overeenkomst tussen u en ons komt pas tot stand wanneer u onze Orderbevestiging heeft ontvangen.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling via deze webwinkel garandeert u dat u minimaal 18 jaar oud bent en wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten aan te gaan.

1.4 Bij leveringsproblemen of als producten niet meer voorradig zijn, zullen wij u informeren en eventueel reeds betaalde gelden terugbetalen.

2. Prijs en betaling

2.1 Wij hanteren de in de webwinkel genoemde prijzen. De prijzen in de webwinkel zijn inclusief BTW. Indien er douanerechten van toepassing zijn, zijn deze voor uw eigen rekening. Wij rekenen wel bezorgkosten.

2.2 Wij accepteren betaling via Paypal of creditcard (Mastercard, VISA of American Express) of iDeal (alleen beschikbaar in Nederland).

2.3 Betalingen worden afgehandeld door Mollie, onze Payment Service Provider (zie www.mollie.com).

2.4 Tijdens het online bestelproces ontvangt u instructies voor de door u gekozen betaalwijze.

3. Levering, risico en eigendom

3.1 Wij streven ernaar u een orderbevestiging te sturen en de bestelde producten op dezelfde dag te verzenden als waarop u de bestelling plaatst. Lees 3.3 en 3.4 voor geschatte levertijden en voorwaarden.

3.2 Voor de levering van onze producten schakelen wij een koeriersdienst en pakketbezorger in. Indien u dit wenst, kunt u contact met ons opnemen voor het aangegeven trackingnummer, zodat u de zending kunt volgen en een globaal idee krijgt van wanneer deze zal worden afgeleverd.

3.3 Wanneer ontvang ik mijn levering (gratis verzending)?

De geschatte levertijden variëren en zijn sterk afhankelijk van het land waarin u zich bevindt. Artikelen in uw bestelling die zijn bestemd voor landen buiten de Europese Unie kunnen langere levertijden hebben en kunnen 14 dagen tot 30 dagen duren. Kalonda is niet verantwoordelijk voor vertragingen die een verzending kunnen veroorzaken of vertragingen veroorzaakt door postbedrijven. Kalonda zal echter altijd haar best doen om de levering volgens de geschatte levertijden te laten verlopen. Voor een snelle levering wordt aangeraden om Kalonda Express Delivery te gebruiken, lees 3.4 voor meer informatie.

3.4 Express levering (verzendmethode)

Voor bestellingen die snel geleverd moeten worden, biedt Kalonda een optionele verzendmethode aan genaamd ‘Express Delivery’. Artikelen in uw bestelling die zijn aangewezen voor landen buiten de Europese Unie en gebruikmaken van Express Delivery, zijn onderhevig aan kortere levertijden. De levertijden variëren van 3 tot 7 dagen. Kalonda is niet verantwoordelijk voor vertragingen die een verzending kunnen veroorzaken of vertragingen veroorzaakt door postbedrijven. Kalonda zal echter altijd haar best doen om de levering volgens de geschatte levertijden te laten verlopen. De kosten van ‘Express Delivery’ staan ​​vermeld bij het keuzemenu voor verzendmethoden.

3.5 Vooraf bestellen
Pre-orders zijn onderhevig aan andere voorwaarden en verschillende geschatte levertijden.

3.6 De producten zijn voor uw risico wanneer u het product heeft ontvangen.

3.7 Het eigendom van de producten gaat pas op u over wanneer wij de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de producten hebben ontvangen, of bij levering, afhankelijk van wat later is.

4. Retourneren van een product

Herroepingsrecht

4.1 Tot 14 dagen na de datum waarop u de producten heeft ontvangen, of het laatste product in het geval van een Orderbevestiging voor meerdere producten die zijn besteld maar afzonderlijk zijn ontvangen (“herroepingstermijn”), kunt u ervoor kiezen het product aan ons te retourneren, zonder enige reden voor een dergelijke retourzending en in overeenstemming met de onderstaande instructies (“herroepingsrecht”).

4.2 Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons binnen de hierboven vermelde herroepingstermijn door middel van e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing tot herroeping. Om de deadline te halen, volstaat het dat u uw mededeling over uw uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. Onze contactgegevens voor dergelijke communicatie vindt u in de begeleidende documentatie van uw bestelling.

4.3 We zullen u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw kennisgeving van herroeping sturen.

Gevolgen van intrekking

4.4 Als u ons op de hoogte stelt van uw besluit tot herroeping, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw besluit tot herroeping. We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk een andere methode aangeeft; in ieder geval betaalt u geen kosten als gevolg van een dergelijke terugbetaling. We mogen wachten met terugbetaling totdat we de producten van u hebben teruggekregen of u voldoende bewijs heeft geleverd dat u de producten in goede orde heeft teruggestuurd.

4.5 U stuurt de producten zonder onnodige vertraging terug en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw herroeping van onze overeenkomst meedeelt. De deadline wordt gehaald als je de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Als er geen retourinstructies met uw product zijn meegestuurd, houd er dan rekening mee dat alle producten altijd verzekerd moeten worden geretourneerd in een voldoende beschermde verpakking, inclusief eventuele bijbehorende accessoires en met de originele factuur/pakbon. Het retouradres vindt u in de bijgevoegde documentatie van uw bestelling.

4.6 U draagt ​​de directe kosten van het verzekerd terugzenden van de goederen.

4.7 Tijdens de herroepingstermijn en, als u tijdig gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht, daarna totdat u het product aan ons retourneert, zult u redelijke zorg dragen voor het product terwijl het in uw bezit is. We behouden ons het recht voor om een ​​vergoeding van bovengenoemde terugbetaling in te houden als het geretourneerde product is beschadigd of is gebruikt buiten wat nodig is voor uw verificatie van het product.

Retourneren van een defect product

4.8 Als u constateert dat het product defect is op het moment van levering, neem dan onmiddellijk contact met ons op via e-mail op info@kalonda.com, en geef ons de details van het product en de gebreken. Wij zullen u dan uitleggen hoe u verder moet.

5. Productgarantie & reparatiekosten

5.1 Op ons gehele assortiment Kalonda horloges zit 1 jaar fabrieksgarantie. Garantievoorwaarden zijn van toepassing op elk artikel en zijn te vinden in de bijbehorende documentatie. Als je vragen hebt of aanspraak wilt maken op de garantievoorwaarden, stuur dan een e-mail naar info@kalonda.com.

5.2 In alle gevallen vallen de volgende schadeoorzaken niet onder de fabrieksgarantie:

water- of vloeistofschade;
schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product

5.3 Alle reparaties worden uitgevoerd door Kalonda. Valt het defect niet onder de fabrieksgarantie, dan ontvangt u een schatting van de reparatiekosten. U geeft vervolgens aan of u akkoord gaat met de reparatie (tegen de opgegeven prijs) of dat u de reparatie afwijst. Als u de reparatie weigert, sturen we het horloge naar u terug.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Deze webwinkel en onze producten zijn met de grootste zorg en vakmanschap samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de webwinkel altijd beschikbaar is en dat de informatie in de webwinkel volledig, juist of actueel is. Voor zover op grond van dwingend recht toegestaan, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met enig gebruik van de webwinkel of de informatie daarop. Het gebruik van de webwinkel is op eigen risico.

6.2 In afwijking van het bovenstaande is onze aansprakelijkheid in verband met enig product dat via onze webwinkel is gekocht strikt beperkt tot de door jou betaalde aankoopprijs voor dat product, tenzij de schade is veroorzaakt door bewuste roekeloosheid en/of opzet van onze zijde.

6.3 Elke rechtsvordering die u heeft met betrekking tot bestelde producten moet binnen twee jaar na het ontstaan van de claim of rechtsvordering worden ingesteld, op voorwaarde dat de claim vervalt.

7. Privacy

7.1 U garandeert dat alle gegevens die u ons via de webwinkel of anderszins verstrekt, juist zijn.

7.2 De persoonlijke informatie die we verzamelen via de webwinkel is onderworpen aan onze Privacyverklaring.

8. Internationale webwinkel gebruikers

8.1 Onze producten zijn in vele delen van de wereld verkrijgbaar. Onze webwinkel kan echter producten beschrijven die niet wereldwijd verkrijgbaar zijn. We verklaren niet dat onze webwinkel of het materiaal van Kalonda geschikt of beschikbaar is voor gebruik of dat we onze producten in elk land van de wereld kunnen leveren. Het gebruik van deze webwinkel is op eigen risico en u bent verantwoordelijk voor uw naleving van de toepasselijke lokale wetgeving, waarbij u er rekening mee moet houden dat in bepaalde landen toegang tot de webwinkel in strijd kan zijn met de lokale wetgeving.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten op alle materialen en inhoud die als onderdeel van deze webwinkel worden geleverd, te allen tijde bij ons of onze licentiegevers blijven. U stemt ermee in dat u dergelijke eigendomsinformatie of materialen op geen enkele manier zult gebruiken, behalve voor het gebruik van deze webwinkel in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden. Dit betekent dat u deze webwinkel kunt raadplegen en deze webwinkel kunt gebruiken om onze producten te bestellen. Het downloaden en reproduceren van materiaal en inhoud is uitsluitend toegestaan ​​voor eigen persoonlijk gebruik en met duidelijke bronvermelding. Elk ander gebruik of elke reproductie vereist onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

10. Links

10.1 Deze webwinkel kan links naar andere websites bevatten. We hebben niet al deze websites gecontroleerd en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, praktijken en voorwaarden van dergelijke andere websites. Het volgen van een link naar andere websites is op eigen risico. Als u op uw eigen website of op een website van derden een link naar onze webwinkel wilt plaatsen, heeft u hiervoor onze voorafgaande schriftelijke toestemming nodig.

11. Diversen

11.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen in verband met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de volgens Nederlands recht bevoegde rechter.

11.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in verschillende talen. In geval van enig verschil of discrepantie tussen de verschillende versies, prevaleert de Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden.

Bedrijfsgegevens

Kalonda Luxury B.V.
Poortland 66
1046 BD Amsterdam
Email: info@kalonda.com
Kvk: 83740066
BTW nummer: NL862973703B01
IBAN rekeningnummer: NL35ABNA0108554279
BIC: ABNANL2A